PANEL 1
PLATFORMA ZA PARTNERSTVA 2020: ZAJEDNO DO ODRŽIVIH CILJEVA

  • POLITIKA PROMENA – UTICAJ POLITIKE VLADE NA ODRŽIVI RAZVOJ: Za pokretanje cirkularne ekonomije neophodna je saradnja javnog i privatnog sektora. Suočeni smo sa sve većom borbom protiv klimatskih promena. Kako Vlada Rebpublike Srbije radi na ispunjenju ciljeva?
  • CIRKULARNA EKONOMIJA – REVOLUCIJA: U pravcu formiranja „zero waste“ modela poslovanja, inovativna cirkularna rešenja mogu znatno da smanje troškove. Investicije u razvoj cirkularnih modela poslovanja, proizvoda i industrije u 2020. postaće neophodnost.
  • PLATFORMA ZA PARTNERSTVA 2020: Kako javni i privatni sektor mogu sarađivati u izgradnji cirkularne ekonomije. Edukacija i reforme su osnove za rast svake zajednice imajući u vidu buduće izazove.
  • IMPLEMENTACIJA I RAZVOJ 2020: stukturalni projekti implementirani do sada i koje faze razvoja projekata nam predstoje kroz partnerstva od 2020

PANEL 2
KAO JEDAN: VOĐSTVO, KORPORATIVNA ODRŽIVOST I KREIRANJE BREND AKTIVIZMA

  • STRATEGIJE KOMPANIJA ZA DUGOROČNI RAST: CEO igra ključnu ulogu u postavljanju pravca kompanije. Kompanije koje u svom biznis modelu imaju implementirane SDG ciljeve i aktivno promovišu raznovrsniju i inkluzivniju korporativnu kulturu ostvaruju jače dugoročne finansijske performance.
  • BRENDOVI SU KLJUČ AKTIVIZMA: Komunikacija brendova su tačke uključivanja I integrisanja naših priča i ideja. Brendovi, da bi rasli na tržištu, moraju biti i socijalno uključeni‑ moraju imati svrhu.
  • GRAĐANI ŽELE BUDUĆNOST: Današnji potrošači su sve više zabrinuti zbog uticaja svojih odluka o kupovini na planetu. Ljudi žele da znaju kako proizvodi koje kupuju utiču na društvene i ekološke ekosisteme, a više novca i pažnje posvećuju zdravoj hrani i robi široke potrošnje.