OTVARANJE28.11.2019.
09:30 – 10:15 PM

KAFA DOBRODOŠLICE

PANEL 128.11.2019.
10: 15 - 11: 30 AM

PLATFORMA ZA PARTNERSTVA 2020: ZAJEDNO DO ODRŽIVIH CILJEVA

11:30 -12:00 PM

KAFE PAUZA

PANEL 228.11.2019.
12:00-12:15 PM

UVODNI GOVOR

12:15-13:30 PM

KAO JEDAN: VOĐSTVO, KORPORATIVNA ODRŽIVOST I KREIRANJE BREND AKTIVIZMA

13:30-14:30 PM

RUČAK