Ministar Goran Trivan

Ministar Goran Trivan

Ministar Goran Trivan

Rođen je 1962. godine u Kladovu. Diplomirao je i doktorirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bio je ministar za omladinu i sport u Vladi Republike Srbije 1991. godine. Nakon toga radio je u JP „Srbijašume”, najpre kao direktor biroa za projektovanje, planiranje i razvoj, a kasnije kao izvršni direktor kompanije.

Funkciju sekretara za zaštitu životne sredine Grada Beograda obavljao je od 2008. godine do izbora za ministra zaštite životne sredine 2017. godine.
Predsednik je Kulturno-umetničkog društva „Ivo Lola Ribar“ iz Beograda.