DUŠAN VASILJEVIĆ

DUŠAN VASILJEVIĆ

DUŠAN VASILJEVIĆ

Diplomirani inženjer i master Elektrotehnike i međunarodni ekspert za strateško planiranje u oblasti životne sredine, ekološke, ekonomske i energetske bezbednosti, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja, sa dobrim poznavanjem i razumevanjem ekonomskih i geopolitičkih procesa u Srbiji, regionu, Evropi i svetu.

Poseduje značajna analitička znanja i mogućnost strateške procene koji su neophodni za ispravnu primenu i praćenje lokalnih i regionalnih projekata i inicijativa.

Preko 25 godina iskustva na izvršnim pozicijama u privredi i preko dvanaest godina na odgovornim i upravnim funkcijama u domaćim neprofitnim i međunarodnim multilateralnim političkim organizacijama omogućilo mu je da stekne veliko iskustvo i sposobnost upravljanja kompleksnim procesima.

Tokom poslednjih dvadesetak godina, a posebno kao direktor sektora za politiku životne sredine i ekonomska pitanja, misije organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji i kasnije kao specijalni savetnik dva Ministra u Vladi Srbije, bio je aktivno uključen u institucionalnu izgradnju i strateški razvoj Srbije u oblasti životne sredine, energetske bezbednosti i obnovljivih izvora energije. Bio je na čelu tima OEBSa koji je kreirao osnove ekološkog zakonodavstva u Srbiji i koji je uspostavio Ministarstvo za životnu sredinu i prirodne resurse 2001. godine kao i grupe koja je izradila arhitekturu Ministarstva za zaštitu životne sredine, 2007. godine. Godine 2001. je započeo proces pomirenja između Srbije, Hrvatske i BiH u okviru savske inicijative i potrebe zajedničkog upravljanja rekom Savom. Od 2003. radi na promociji obnovljivih izvora energije i koncepta 3E a tokom poslednjih desetak godina učestvuje u konkretnim projektima za eksploataciju obnovljivih izvora energije i primenu energetske efikasnosti u Srbiji i regionu. Iste, 2003. godine je postavio program osnivanja biznis inkubatora (start up) po Srbiji. Od 2009 je angažovan na projektima obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, ekološkog konsaltinga te strukturnih sistemskih rešenja u ovim oblastima. Tokom 2014.godine je izradio predlog za dopunu platforme za predsedavanje Srbije OEBSom u oblasti postavljanja sistema za ranu najavu i upravljanje prirodnim kjatastrofama. Od 2014.godine počinje intenzivan rad na promociji koncepta cirkularne ekonomije, kao visokoefikasne industrijske platforme četvrte industrijske revolucije i pragmatičnog načina primene politika održivog razvoja u praksi.

Bio je ekspert Louis Berger, London kao stručnjak za životnu sredinu i za oblast obnovljivih izvora energije i deo je baze podataka European Data Bank, iz Dortmunda u Nemačkoj, kao ekspert za održivi razvoj. Bio je član Grupe za pritisak European ECO Forum za oblasti energije i klimatskih promena i bio je aktivno uključen u primenu okvira Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope kroz program ReREP. Bio je deo brojnih međunarodnih multilateralnih i bilateralnih procesa i inicijativa koje su se vodile pod okriljem OEBSa i ostvario je saradnju sa nizom međunarodnih organizacija i finansijskih institucija (UN, OECD, CoE, EU, NATO, ICRC, GIZ, SDC, WB, EBRD, EIB,…). Trenutno je angažovan u okviru PLAC III projekta EU, na izradi Ex-ante analize mogućnosti uspostavljanja koncepta cirkularne ekonomije u Srbiji, izradi odgovarajuće pravne regulative i institucionalnig okvira.

Dopisni je član Međunarodne Akademije za Ekologiju i Bezbednost (MANEB), Sankt Petersburg. Član je ekspertske grupe East West Bridge i suosnivač East West Bridge Suisse, resursnog centra Trilateralne Komisije.