GRADOVI IMAJU MOĆ DA PROMENE SVET. ALI KAO I U PRIRODI SVE MORA DA CIRKULIŠE.

Gradovi imaju moć da promene svet. Gradovi su već vekovima centri trgovine, kulture i inovacija, i mesta gde se rađaju najveće ideje čovečanstva. U ovom kritičnom vremenskom trenutku u kome živimo, potrebne su nam ideje koje gradovi mogu da stvore više nego ikad.

Urbani rast ne pokazuje znakove usporavanja. Veličina gradova raste, a sa njom i emisija gasova sa efektom staklene bašte. Veliki gradovi imaju i veliku potrebu za energijom, pa troše ⅔ svetske energije i stvaraju više od 70% globalnih emisija CO2.

Gradovi su naša budućnost. Verujemo da bolja budućnost za sve na planeti leži u urbanoj inovaciji i akciji. Ne postoji jedinstven odgovor na globalne klimatske promene, ali gradovi imaju sposobnost, kapacitet i volju da vode u ovoj borbi.